Verzekeringen

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Deze verzekering is verplicht voor alle voertuigen. Deze vormt de basisdekking van je autoverzekering en zorgt ervoor dat, als je een ongeval veroorzaakt, de schade aan derden wordt vergoed (materieel en fysiek). Deze dekking omvat ook, als je voertuig niet meer kan rijden, eerste hulp bij een ongeval, bij een (poging tot) diefstal of bij brand.

 

Omnium

Een omnium biedt dekking in geval van materiële schade als gevolg van een ongeval, een daad van vandalisme of kwaadwilligheid (met een franchise), diefstal of poging tot diefstal, glasbreuk, brand, natuurkrachten of botsing van dieren, inclusief de schade die door knaagdieren wordt veroorzaakt.